Kas ir AAL, kāpēc tos izmanto?

Augu aizsardzības līdzekļi (AAL) ir pesticīdi, mikrobioloģiskie vai dzīvos organismus saturošie līdzekļi. To uzdevums ir kontrolēt sēņu (fungicīdu), kaitēkļu (insekticīdu, akaricīdu) un nezāļu (herbicīdu) izplatību un attīstību kultūraugu sējumos un stādījumos. AAL izmanto lauksaimniecībā, dārzkopībā, daiļdārzniecībā un mežsaimniecībā. AAL galvenokārt izmanto profesionālie lietotāji intensīvajā ražošanā, taču ir pieejami arī atsevišķi produkti amatieru lietošanai.

AAL lietošana ir stingri reglamentēta. Lauksaimniekiem ir jāievēro stingri noteikumi un jāseko lietošanas norādījumiem, kas aprakstīti produkta marķējumā.  Informāciju par Latvijā reģistrētajiem AAL, to lietošanas nosacījumiem (marķējumi) var atrast VAAD mājas lapā.    

Fungicīdi

Fungicīdi ir ķīmiskas vielas sēņu ierosināto augu slimību ierobežošanai, kuras var kaitēt kultūraugu audzēšanai. Arī mikrobioloģiskas izcelsmes augu aizsardzības līdzekļus var izmantot sēņu slimību ierobežošanai. Fungicīdus izmanto slimību ierobežošanai laukaugu, dārzkopības un dekoratīvo kultūru, kā arī mežsaimniecības platību aizsardzībai.

Insekticīdi

Insekticīdi ir ķīmiskas vielas kultūraugiem kaitīgo kukaiņu un ērču populāciju ierobežošanai. Arī dzīvos organismus saturošos augu aizsardzības līdzekļus var izmantot kaitēkļu ierobežošanai. Insekticīdus izmanto kaitēkļu ierobežošanai gan laukaugu, gan dārzkopības , gan meža kultūraugu platībās.

Herbicīdi

Herbicīdi ir ķīmiskas vielas nezāļu kontrolei kultūraugu sējumos un stādījumos. Tas ir svarīgi, jo nezāles

·         ierobežo kultūraugu piekļuvi gaismas un barības vielām;

·         ir vide, kurā attīstās kaitēkļi un slimības;

·         apgrūtina ražas novākšanu;

·         palielina izmaksas par ražas tīrīšanu un žāvēšanu/kaltēšanu.

Izšķir vispārējās iedarbības herbicīdus, ko lieto vietās, kur kultūraugus neaudzē, un selektīvās iedarbības herbicīdus, kuri iznīcina nezāles noteiktu kultūraugu sugu sējumos un stādījumos un kurus var lietot atkarībā no AAL īpašībām pirms kultūrauga sējas un sadīgšanas un/vai veģetācijas periodā.