AAL ietekme uz vidi

Pareizi lietoti AAL neapdraud apkārtējo vidi.

AAL lietošana tiek stingri uzraudzīta, lai tie neradītu negatīvu ietekmi uz vidi. Ir izveidots noteikumu kopums un ieteikumi pareizai un drošai AAL lietošanai, tostarp novēršot risku AAL nokļūšanai ūdens vidē. Ir svarīgi, lai lauksaimnieks ievērotu risku samazināšanas pasākumus, lietojot AAL, strādājot ar AAL, pārvadājot un uzglabājot AAL, kā arī uzpildot un mazgājot smidzinātāju.

Katram AAL lietotājam jāapzinās, ka ir nepieciešams veikt visus iespējamos drošības pasākumus, lai samazinātu AAL negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Pareizi izvērtējot iespējamos AAL piesārņojuma veidus un ievērojot labas saimniekošanas prakses principus darbā ar AAL, iespējams gan izvairīties no riskiem, gan laikus tos mazināt.

Ūdens piesārņojums var rasties vienīgi nepareizas AAL lietošanas gadījumā.  

Lai varētu reģistrēt AAL, ir nepieciešams veikt ļoti daudz pētījumu. Tikai tad, ja produkts nodrošina efektīvu kultūraugu aizsardzību, neatstājot negatīvu ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi, AAL tiek atļauts lietošanai saskaņā ar noteiktajām prasībām uz AAL marķējuma.