AAL un bites

Bitēm un citiem kukaiņiem ir ļoti nozīmīga loma lauksaimniecības kultūraugu apputeksnēšanā. Apmēram 70 % no pasaulē visvairāk audzētajām kultūraugu sugām ir atkarīgas no apputeksnēšanas.  

Pēdējos gados Eiropā ir novērota apputeksnētāju kukaiņu bioloģiskās daudzveidības samazināšanās. Apputeksnētāju skaita samazināšanās ir saistīta ar vairākiem faktoriem, tostarp parazītiem, klimata pārmaiņām, biotopu zudumu, barības pieejamību, piesārņojumu, invazīvām svešzemju sugām, slimībām un AAL (pesticīdiem).

Lai gan plašsaziņas līdzekļos pesticīdi ir viens no biežāk minētajiem apputeksnētāju skaita samazinājuma iemesliem, jāpiemin, ka Eiropā ir ieviestas stingras prasības AAL reģistrācijai un lietošanai, lai nodrošinātu bišu un citu apputeksnētāju drošību un veselību. AAL tiek atļauts lietošanai tikai saskaņā ar noteiktajām prasībām uz AAL marķējuma. Papildus jāievēro laikapstākļi un laiks smidzināšanas veikšanai.  

Lai rūpētos par bišu un citu apputeksnētāju drošību un veselību, lauksaimniekiem ir svarīgi sadarboties ar biškopjiem, piemēram, lai informētu par plānotiem smidzināšanas darbiem.

Saskaņā ar bezpeļņas asociācijas COLOSS aptaujas datiem par bišu saimju zudumiem, lielākais drauds bitēm ir barības iztrūkums ziemā un varrozes izraisītās slimības. Turklāt bišu veselībai var kaitēt arī baktērijas, bišu gremošanas sistēmas slimības, meteoroloģiskie apstākļi un nepareiza biškopības prakse.  Bitēm tiek nodarīts kaitējums arī tad, ja lielos apgabalos tiek audzēti tikai vienas sugas kultūraugi. Bitēm, tāpat arī citiem savvaļas apputeksnētājiem, jābūt pieejamam dažādu ziedputekšņu un nektāru veida maisījumam. Tāpēc svarīgi ievērot integrētās augu aizsardzības pasākumus, piemēram, augseku.

Turklāt, ja AAL tiek izmantoti saskaņā ar AAL marķējumā esošajiem norādījumiem, tie nerada draudus apputeksnētājiem.  Tomēr insekticīdiem ir jāpievērš īpaša uzmanība, jo tos var izmantot tikai stingri noteiktos apstākļos un laikos (saskaņā ar AAL marķējumu). Bioloģiskās daudzveidības dēļ liela daļa no pētījumiem, kas veikti pirms AAL ieviešanas tirgū, ir paredzēti, lai nodrošinātu bišu un citu apputeksnētāju drošību.

Informatīvie materiāli: 

Brošūra "Apputeksnētāji un lauksaimniecība" (angļu val.)