Par mums

Latvijas augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociācija (LAALRUTA) ir biedrība, kas kopš 2003. gada apvieno augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju kompānijas.

Misija

Veicināt atbildīgu, pareizu un drošu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu saskaņā ar ilgtspējīgas lauksaimniecības pamatprincipiem, kas ietver rūpes par cilvēku veselību un vidi, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvus, drošus un veselīgus lauksaimniecības produktus. 

Mērķi

  • Pārstāvēt un aizstāvēt biedru un nozares kopumā profesionālās intereses, sekmēt augu aizsardzības līdzekļu tirgus attīstību un sakārtošanu, sadarbojoties ar atbildīgajām valsts institūcijām, nodrošināt augu aizsardzības līdzekļu tirgotāju un ražotāju konkurētspēju Eiropas Savienībā.
  • Veicināt augstāko standartu ievērošanu cilvēku drošībai un vides aizsardzībai Latvijas lauksaimniecībā, balstoties uz ilgtspējīgas lauksaimniecības pamatprincipiem.

Galvenie darbības virzieni

  • Sekmēt savstarpējo sadarbību ar lauksaimniecības nozarē iesaistītām un nozari ietekmējošām valsts institūcijām, lauksaimniecības nozares sabiedriskām organizācijām un mācību iestādēm.
  • Realizēt uzdevumus un iniciatīvas, kuru mērķis ir informēt un izglītot apmācību veicējus un AAL lietotājus par atbildīgu, drošu un pareizu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, lai nenodarītu kaitējumu sev, līdzcilvēkiem un apkārtējai videi.
  • Veicināt sabiedrības izpratni par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un censties pārliecināt, ka pārtikas produkti, kuru audzēšanā ir izmantoti AAL, ir kvalitatīvi, droši un veselīgi.
  • Piedalīties un iesaistīties nozares attīstības konceptuālo un stratēģisko dokumentu, likumdošanas aktu izstrādē un pilnveidošanā.
  • Piedalīties cīņā ar nelegālajiem un viltotajiem AAL.
  • Piedalīties dažādos pasākumos, lai popularizētu Asociācijas un tās biedru darbu un celtu to prestižu Latvijā un ārvalstīs.

Valde

Valde ir Asociācijas pastāvīgi funkcionējoša vadības institūcija. Valdes sastāvā ir trīs locekļi, kurus ievēl biedru kopsapulce uz divu gadu termiņu. Valdes locekļi ievēl valdes priekšsēdētāju. Pēc divu gadu termiņa tiek ievēlēta jauna valde.

Valdes priekšsēdētāja – Dagnija Hincenberga (Basf Agro)

Valdes locekle - Inese Pundiņa (Corteva Agriscience)

Valdes loceklis - Ģirts Gīmis (Scandagra Latvia)

 

Birojs

Izpilddirektore – Margita Tomsone

 

Dalība citās organizācijās

Latvijas augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociācija ir Croplife Europe pilntiesīga dalībniece.