Rezistence

Kaitīgo organismu rezistence pret ķīmiskajiem AAL ir viena no mūsdienu lauksaimniecības aktuālākajām problēmām. Nepareiza AAL izmantošana var izraisīt kaitīgo organismu (nezāļu, kaitēkļu, patogēno mikroorganismu) formu veidošanos, kas ir noturīgas pret AAL. Lai izvairītos no rezistences attīstības, lauksaimniekam ir svarīgi ievērot ieteikumus kaitīgo organismu apkarošanā, īpaši pievēršot uzmanību AAL izvēlei – izmantot darbīgās vielas ar dažādiem atšķirīgiem iedarbības mehānismiem.

Kas ir rezistence?

Rezistence ir ģenētiski pārmantota organisma spēja izdzīvot pēc apstrādes ar AAL devu, kura iepriekš bijusi efektīva šīs sugas ierobežošanai. Tas nozīmē, ka, piemēram, sējumā, kas apstrādāts ar herbicīdu noteiktā devā, daži vienas un tās pašas sugas īpatņi sastopami dzīvi, kamēr citi herbicīda darbības rezultātā ir gājuši bojā. Līdzīgi gadījumi tiek novēroti atsevišķu kaitēkļu kontrolē, lietojot noteiktas grupas insekticīdus, vai slimību ierosinātāju sēņu kontrolē.

Informatīvie materiāli:

      Brošūra "Rezistence pret augu aizsardzības līdzekļiem"