AAL apstiprināšana un reģistrācija

Katram augu aizsardzības līdzeklim, kas tiek lietots ES tirgū, ir jābūt novērtētam, sākot ar tā toksikoloģiju, ekotoksikoloģiju un beidzot ar analītiskajām metodēm un atliekvielām.

Pirms augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas Eiropas Savienībā jāveic vairāk nekā 100 specifisku testu par ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.  Augu aizsardzības līdzekļus apstiprina lietošanai tikai tad, ja tie ir efektīvi, tos iespējams izmantot drošā veidā un tie nerada nepieļaujamu risku videi un cilvēka veselībai. 

Vai zināji?

  • Tikai viena no 139 000 sintezētajām molekulām pārbaužu rezultātā ir derīga lietošanai un nonāk līdz realizācijai.
  • Viena AAL ieviešana ES tirgū izmaksā vairāk nekā 200 miljonus eiro, un tas ilgst vidēji deviņus gadus.

Informatīvie materiāli: 

Skaidrojums par augu aizsardzības līdzekļiem.