Aktualitātes

Laikā no 2021. gada 13. janvāra līdz 25. aprīlim Eiropols koordinēja jau sesto reizi operāciju “Silver Axe”, kuras mērķis bija tirdzniecība ar viltotiem un nelegāliem AAL. Tajā iesaistījās tiesībaizsardzību iestādes no 35 valstīm (27 ES dalībvalstīm un 8 trešajām valstīm). Globālo darbību atbalstīja Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta DG SANTE, CropLife Europe.

Operācijas laikā tiesībaizsardzības iestādes fokusējās uz viltojumu, aizliegtu produktu un neregulēta importa tirdzniecību - gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Pārbaudes tika veiktas uz sauszemes un jūras robežām, iekšzemes tirdzniecības vietās, pie paku pakalpojumu sniedzējiem un tiešsaistes tirdzniecības vietās. Lai gan Āzija un Dienvidāzija joprojām ir galvenie nelegālo AAL izcelsmes reģioni, Eiropols ir novērojis, ka pieaug to tirdzniecība tiešsaistē.

Operācijas “Silver Axe VI” rezultāti:

 • 12 aresti (7 Itālijā un 5 Spānijā);
 • 763 konstatētie pārkāpumi;
 • 268 konfiskācijas, tai skaitā:
  • Kopumā 1203 t nelikumīgu AAL, tostarp:
   • 100 t viltotu AAL, kas konfiscēti tirdzniecības, ražotāju un loģistikas uzņēmumos;
   • 82 t AAL, par kuriem ir aizdomas, ka tie ir viltoti un pašlaik tiek izmeklēti.

NELEGĀLIE AAL RADA AUGSTAS IZMAKSAS VIDEI

AAL ražošanas nozare un tās produkti ir stingri regulēti. Nezināmas izcelsmes vielas var būt ārkārtīgi bīstamas videi un cilvēku veselībai. Lētāku nelegālu un viltotu AAL lietošana ir izraisījusi lauku un citu ekosistēmu postījumus, kas savukārt ir, nodarījusi būtisku kaitējumu apputeksnētājiem, jo īpaši bitēm. Operācijas laikā tika atklāta neatļautā neonikotinoīda produktu lietošana, kas izraisīja bišu bojāeju.  Lai arī produkts netika lietots ziedošā kultūrā, tuvumā esošās bites saindējās caur koku lapās esošo medus rasu.

Géraldine Kutas, CropLife Europe ģenerāldirektore: “Nozares un Eiropola sadarbība nelegālo pesticīdu jomā ir svarīgāka nekā jebkad agrāk. Lai sasniegtu mērķus “No lauka līdz galdam, mums jānodrošina, ka Eiropas tirgū nav viltotu un nelikumīgu AAL. Lai to paveiktu, mums jāturpina palielināt gan lauksaimnieku, gan likumīgo izplatīšanas kanālu informētību, lai pārliecinātos, ka viņi noraida noziedzīgus piedāvājumus, kas apdraud ilgtspējīgu pārtikas ražošanu.”

IESAISTĪTĀS VALSTIS

Es dalībvalstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Čehija, Dānija, Igaunija, Francija, Somija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Zviedrija, Spānija.

Trešās puses valstis: Austrālija, Brazīlija, Kolumbija, Šveice, Ukraina, Apvienotā Karaliste, Norvēģija un Amerikas Savienotās Valstis.

Eiropola preses relīze


« Atpakaļ