Aktualitātes

Aizejošais gads ir bijis pētījumu, ziņojumu un viedokļu paušanas gads Zaļā kursa un citu iniciatīvu ietvaros.   

Galvenie temati: Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) Stratēģiskais plāns, ietekmes novērtējumi par Zaļā kursa ietekmi uz lauksaimniecību, iniciatīva par augu aizsardzības līdzekļu ( AAL) lietošanas aizliegumu ap apdzīvotajām mājām un nodokļa piemērošana AAL.

Pateicoties vairākiem pētījumiem un ziņojumiem, kuros tika analizēta Zaļā kursa ietekme dažādos griezumos uz lauksaimniecības nozari gan ES, gan globālā kontekstā, diskusijās, publikācijās un sociālajā mediju telpā sāka parādīties pragmatiskāka un skaidrojošāka rakstura informācija, ietverot ne tikai vides, bet arī sociālos un ekonomiskos aspektus. Lai sarunas ar iesaistītajām pusēm būtu pilnvērtīgākas, nozare Vāgeningenas Universitātei uzdeva veikt neatkarīgu pētījumu par Zaļo kursu un tā ietekmi uz lauksaimniecību nozari kopumā.  Secinājumi rāda, ka kopumā ES ražošanas apjoms var samazināties līdz pat 30% atkarībā no audzētā kultūrauga. Tā rezultātā samazinot lauksaimnieku ieņēmumus un ienākumus.  Lai cik ambiciozi nebūtu Zaļā kursa izvirzītie mērķi, mums Latvijā ir ļoti svarīgi rast kopējos pieskares punktus starp iesaistītajām pusēm un sabalansētus risinājumus.   

Uzskatām, ka integrētās augu aizsardzības principu ievērošana (IAA) un precīzo tehnoloģiju ieviešana ir galvenie instrumenti ķīmisko AAL lietošanas samazināšanai. Pozitīvi vērtējam to, ka KLP Stratēģiskajā plānā uzsvars likts gan uz IAA, gan arī ir paredzēts atbalsts precīzo tehnoloģiju ieviešanai.  Mums kā nozarei būtu noderīgi zināt par valstī plānotajiem sasniedzamajiem mērķiem attiecībā uz AAL lietošanu, taču to iztrūkst.

Tuvākajos gados Eiropas lauksaimnieki turpinās zaudēt pieejamos risinājumus augu aizsardzībā daudz ātrāk, nekā tiks izstrādāti un ieviesti ražošanā jauni.  Šo procesu ietekmē ne tikai arvien pieaugošās novērtēšanas prasības AAL izvērtēšanā, bet arī citas EK izvirzītās prasības ķīmisko vielu stratēģijas ietvaros. Lai sekmīgāk varētu izstrādāt un piedāvāt lauksaimniekiem arvien videi draudzīgākus risinājumus, piemēram, biopesticīdus, mikroorganismus, biostimulantus, ir nepieciešama vienota izpratne starp Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA) un dalībvalstīm vadlīniju izstrādē šādu produktu izvērtēšanai un reģistrēšanai.   

Visspilgtākie un neordinārākie viedokļi 2021. gadā piedzīvoti ieilgušajā diskusijā par AAL lietošanas aizliegumu 1 km ap apdzīvotajām mājām. Uzskatām, ka saprātīgu risinājumu pamatā ir uz pētījumiem balstīti lēmumi. 


« Atpakaļ