Projekti

Latvijas augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociācija veiksmīgi īsteno dažādus projektus un informatīvas kampaņas sadarbībā ar nozarē atbildīgajām iestādēm, organizācijām un Eiropas augu aizsardzības asociācijas (ECPA) finansiālu atbalstu.

“Drošas un ilgtspējīgas lietošanas iniciatīva” (DLI)

LAALRUTA sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu (VAAD) un Eiropas augu aizsardzības asociācijas atbalstu 2012. gadā uzsāka īstenot projektu “Drošas un ilgtspējīgas lietošanas iniciatīva” Latvijā ar mērķi informēt lauksaimniekus par cilvēkam un videi drošu augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanu.

Projekta mērķis ir veicināt atbildīgu, pareizu un drošu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas praksi, lai samazinātu kaitīgo ietekmi uz to cilvēku veselību, kuri strādā ar AAL. Riskus var mazināt, ievērojot labas lauksaimniecības prakses principus, ieviešot inovatīvus risinājumus (piemēram, slēgtu uzpildes sistēmu – SUS), kā arī izmantojot jaunākās smidzināšanas tehnoloģijas.

Projekta ietvaros ir izstrādāti vairāki informatīvi, izglītojoši un video materiāli.

Projekta finansējumu nodrošina Eiropas augu aizsardzības asociācija.

“Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apmācības par piesārņojuma novēršanu no punktveida avotiem” (angl. Train Operators to avoid Pollution from Point Sources, saīsin. TOPPS)

Projekta mērķis ir samazināt AAL nokļūšanu ūdenī no punktveida piesārņojuma avotiem. Projekts nosaka augstākus darba kvalitātes standartus un aicina tos ieviest praksē, izmantojot konsultācijas, apmācības un demonstrējumus Eiropas valstīs, to skaitā arī Latvijā.

Projekta ietvaros ir izstrādāti informatīvi un izglītojoši materiāli “Labāka saimniekošanas prakse, labāka ūdens aizsardzība”. Materiāli tapšanā piedalījās pārstāvji no Latvijas augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociācijas, Valsts augu aizsardzības dienesta, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra.

Projekta finansējumu nodrošina Eiropas augu aizsardzības asociācija.

Informatīva kampaņa par viltotiem un nelegāliem augu aizsardzības līdzekļiem              

Informatīvās kampaņas mērķis ir vērst profesionālo lietotāju un mazdārziņu īpašnieku uzmanību par riskiem, kas rodas lietojot nelegālus un viltotus AAL, un par to, kas jāņem vērā, lai pasargātu sevi un savu saimniecību no nelegāliem un viltotiem AAL.

Kampaņas ietvaros ir izstrādāti informatīvi materiāli sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu (VAAD).

Finansējumu nodrošina LAALRUTA un Eiropas augu aizsardzības asociācija.